ประกาศรับสมัครงาน

การประกาศรับสมัครงาน ต้องมีอะไรบ้าง 

การประกาศรับสมัครงานจะมีสิ่งที่มากกว่าโฆษณาทั่วไป เพราะในบางครั้งคุณประกาศคนที่จะมาสมัครเป็นพนักงานแต่ไม่ได้คนที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ เนื่องจากข้อมูลการประกาศนั้นไม่ได้ชัดเจนและไม่เพียงพอที่จะทำให้ผู้สมัครเข้าใจได้ ในบทความจะมากล่าวถึงสิ่งที่ต้องมีในการ ประกาศรับสมัครพนักงาน ว่ามีอะไรบ้างที่ต้องใช้ 

สิ่งที่ต้องมีในการประกาศรับสมัครงาน 

สำหรับสิ่งที่ต้องมีทุกครั้งเมื่อทำการประกาศรับสมัครงานนั้น สามารถกล่าวได้อยู่ทั้งหมด 4 ข้อ ดังนี้  

  • ระบุให้ชัดเจนว่ามีตำแหน่งงานอะไรบ้าง ข้อแรกที่สร้างแรงดึงดูดใจให้แก่ผู้สมัครนั้นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นตำแหน่งงาน คนคนที่หางานส่วนมากนั้นจะค้นหาโดยใช้ชื่อตำแหน่งงานเป็นหลัก การจะตั้งชื่อของตำแหน่งงานให้เหมาะสมและน่าสนใจจะต้องตั้งให้สั้น เพื่อให้ผู้หางานเข้าใจในทันทีว่าองค์กรของคุณนั้นต้องการคุณงานในตำแหน่งใด อีกทั้งยังสร้างความสนใจแก่ผู้สมัครที่องค์กรต้องการหรือก็คือการได้ผู้สมัครที่ตรงตามความต้องการขององค์กรนั่นเอง ช่วยลดเวลาการหาผู้สมัครได้มากขึ้น  
  • อธิบายว่างานมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง ซึ่งการกล่าวรายละเอียดเกี่ยวกับงานจะช่วยให้ผู้สมัครตัดสินใจได้ง่ายยิ่งกว่าเดิม หากมีรายละเอียดงานที่ชัดเจนจัดทำให้ไม่เกิดความเข้าใจผิดกันในภายหลังและมีปัญหาตามมา แนวทางที่ใช้เขียนรายละเอียดของงานนั้นสามารถกล่าวได้ดังต่อไปนี้  
  • หน้าที่ที่จำเป็นต้องมีในตำแหน่งนี้ 
  • มีความรับผิดชอบต่องานนี้อย่างไรบ้าง  
  • มีความสามารถและประสบการณ์เป็นอย่างไร  
  • มีคุณสมบัติใดบ้าง  
  • ระบุเกี่ยวกับช่วงเงินเดือนที่ผู้รับจ้างจะได้รับ ให้ระบุเงินเดือนอย่างลงไปตรงมาและไม่ต่ำกว่ามาตรฐานหรือสูงกว่ามาตรฐาน นั่นก็คือการให้ผู้สมัครทราบเงินเดือนที่แน่นอน ชัดเจน จะทำให้องค์กรมีคุณภาพอีกทั้งมีชื่อเสียงที่ดียิ่งกว่าเดิมด้วย  
  • แสดงให้เห็นว่าจุดเด่นขององค์กรมีอะไรบ้างเพื่อให้ผู้สมัครเกิดความสนใจและรู้สึกน่าเชื่อถือ เนื่องจากผู้สมัครยุคปัจจุบันได้เอาความต้องการรูปแบบใหม่และความท้าทายเข้าสู่องค์การ HR จึงต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของคนที่มาสมัคร เมื่อปรับได้แล้วก็ให้นำจุดเด่นและคุณค่าที่องค์กรมีมาใส่ไว้ในใบประกาศรับสมัครงาน เพื่อเป็นการดึงดูดให้เกิดความสนใจของผู้สมัครทั้งหลาย  

จากบทความจะเห็นว่า การประกาศรับสมัครงานจะต้องมีองค์ประกอบสำคัญดังที่กล่าวมานี้เพื่อสร้างแรงดึงดูดให้กับผู้สมัครงานทั้งหลายไม่ว่าจะด้วยการสมัครในตำแหน่งใดก็ตาม แน่นอนว่าคนที่ต้องการสมัครงานจะต้องการรายละเอียดที่ชัดเจนครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตำแหน่งงาน เงินเดือนค่าจ้าง รายละเอียดงาน รวมถึงจุดเด่นของผู้ว่าจ้าง เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้ง่ายกว่าเดิม  

Leave a Reply

Your email address will not be published.