Day: May 7, 2021

ประกัน 3 ราคา

จุดตรวจสภาพรถยนต์ที่มือเก่าและมือใหม่ควรรู้จุดตรวจสภาพรถยนต์ที่มือเก่าและมือใหม่ควรรู้

จุดตรวจสภาพรถยนต์ที่มือเก่าและมือใหม่ควรรู้ รู้หรือไม่ว่า การจะขายรถยนต์มือสองนั้น จะต้องมีการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ 175 จุดอย่างละเอียดถี่ถ้วน ก่อนที่จะประเมินราคารถของคุณ ซึ่งแน่นอนว่าคุณไม่มีทางรู้ได้เลยว่าทั้ง 175 จุดที่ต้องตรวจอย่างละเอียดถี่ถ้วนนี้จะมีอะไรบ้าง ดังนั้นบทความนี้เราจึงได้รวบรวมจุดเด่นๆ ที่เป็นกุญแจในการประเมินสภาพรถของคุณมาฝาก เพื่อให้คุณได้เตรียมใจเตรียมความพร้อมก่อนการขายรถยนต์มือสองกันตั้งแต่เนิ่นๆ นั่นเอง จุดตรวจสภาพรถยนต์ที่มือเก่าและมือใหม่ควรรู้ การตรวจสอบการใช้งานบนถนน–ระบบบังคับเลี้ยว หนึ่งในการตรวจสอบ คือ การตรวจสอบการบังคับเลี้ยวของรถยนต์ การบังคับเลี้ยวที่มีระยะฟรี (Free play) หรือระยะที่พวงมาลัยหมุนมากเกินไปจะเกิดขึ้นเมื่อสามารถหมุนพวงมาลัยได้หนึ่งนิ้วหรือมากกว่านั้นโดยที่ล้อไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆ ซึ่งถ้าหากไม่มีการบังคับเลี้ยวที่เที่ยงตรง ผู้ขับขี่จะไม่สามารถควบคุมรถได้อย่างแม่นยำในขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน ซึ่งตามค่ามาตรฐาน การตอบสนองของพวงมาลัยควรรมีระยะฟรี (Free play) เพียงหนึ่งในสี่นิ้วเท่านั้น