Day: June 16, 2021

คอนโดไม่เกินล้าน

ผ่อนคอนโดไม่เกินล้านให้จบภายใน 10 ปี เป็นไปได้หรือไม่ผ่อนคอนโดไม่เกินล้านให้จบภายใน 10 ปี เป็นไปได้หรือไม่

รูปแบบที่อยู่อาศัยที่ถูกจริตกับคนรุ่นใหม่ในยุคนี้ ก็คงหนีไม่พ้นคอนโด ส่วนหนึ่งนอกจากเรื่องของทำเลที่ตั้ง ที่สะดวกในการเดินทางแล้ว ก็คงเป็นด้วยเรื่องของราคาที่มีให้เลือกหลายระดับราคามากกว่าการซื้อบ้าน บางคนอาจจะอยู่ในช่วงเพิ่งเริ่มต้นทำงานได้ไม่นาน จึงเลือกอยู่คอนโดไม่เกินล้าน เป็นคอนโดมือสองราคาเบา ๆไปก่อน กู้ซื้อแล้วค่อย ๆ ผ่อนไปตามฐานเงินเดือน โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะผ่อนกันยาว ๆ 10 ปีขึ้นไป แต่ก็มีบางคนมองว่าคอนโดไม่เกินล้านไม่จำเป็นต้องแบกภาระนานขนาดนั้น แต่การจะผ่อนคอนโดไม่เกินล้าน ให้เสร็จสิ้นก่อน 10 ปี หรืออยู่ในระยะเวลา 10 ปีพอดีนั้น จะเป็นจริงไปได้แค่ไหนกันนะ ราคาคอนโดประมาณไหนที่เหมาะสมกับคุณ อย่างแรกคุณจะต้องเริ่มประเมินก่อนว่า รายได้ของคุณพร้อมแบกภาระสักแค่ไหน ถ้าคุณรู้ในจุดนี้ก็จะทำให้มองออกว่าคอนโดไม่เกินล้านที่คุณต้องการราคาที่แท้จริงน่าจะอยู่ที่เท่าไหร่ สมมุติว่าคุณมีฐานเงินเดือนไม่สูงมากอาจจะประมาณหมื่นปลาย